onsdag 4 november 2009

Påminnelse i mitt surfande...

“Vi behöver stunder, då vi i tystnad lyssnar och låter Guds Ord verka i oss, tills det manar oss att bära frukt i lovets och gärningens offer.”

citat (Edith Stein)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar